Trở lại: Power Management Hardware

Bộ Lưu Điện UPS Cyberpower RMCARD205

Mã sản phẩm: RMCARD205
In
Modem RMCARD205
LED : Tx/Rx , Link
Công kết nối : RJ45 , RJ45 (for Environmental Sensor)
Phần mềm : PowerPanel® Business Edition
Giao diện: Web browser , Command Line Interface , NMS
Giao thức : IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPs, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, and Syslog
Xác thực : RADIUS, LDAP, LDAPS, Windows AD
Hôt trợ cảm ứng môi trường : có
Mầu sắc : đen
Kích thước(mm): 41 x 36.1 x 76.5